Doelstelling

De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van Spierdijk
met betrekking tot de woonomgeving en is een aanspreekpunt voor alle inwoners.

Als dorpsraad zullen we u proberen te adviseren en indien nodig te begeleiden.
We hopen een positieve ondersteuning van de sociale samenleving te zijn.

De communicatie tussen de gemeente en de burgers te bevorderen
en de betrokkenheid en participatie van de dorpsbewoners aan te moedigen.

De Dorpsraad is een advies orgaan
voor het college van Burgemeester en Wethouders
en betreft de inwoners van Spierdijk