De Dorpsraad Spierdijk

De Dorpsraad Spierdijk

De Dorpsraad is een advies orgaan voor het college van Burgemeester en Wethouders en betreft de inwoners van Spierdijk

Samenstelling

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

: Jose Koopman
: Cor de Boer
: Tim Veeken          
: Erie Entes

: