Nieuws van de Dorpsraad Spierdijk

Update Wezenweid : Mei 2022

Even een update
Na overleg van Ger Floris en Rene Otter van de Gemeente
Is de wezenweid weer een stukje mooier geworden

Het officiele fietsbord is geplaatst

En de struiken zijn aangeplant

Aanpassing Groen aan de Wezenweid : Februari 2022

Klacht

Hinderlijke licht schimmen van de auto’s die de rotonde passeren
Door de bewoners van de Wezenweid.

Oplossing

Met gemeente overleg gevoerd en tot een oplossing gekomen.
Het hoekje groen aan de Wezenweid gaat de gemeente dit voorjaar inplanten. Hun idee is om een zogenaamd vogelbosje te creëren bestaande uit groenblijvende en bladverliezende heesters. Dit houdt voldoende het licht tegen vanaf de rotonde en heeft ook een belangrijke ecologische waarde voor vogels, zoogdieren etc.
Tevens zal bij de aanleg gekeken worden naar de Drainage verbetering.

Wat hebben we gedaan : Januari 2022

   We hebben ons de afgelopen tijd bezig gehouden met verschillende zaken.

* We hebben als bestuursleden onderling kennisgemaakt om te weten wat we aan elkaar hebben.

* We zijn gaan inventariseren waar de Dorpsraad wel en niet voor is,    waar de prioriteiten liggen en hoe we het willen gaan vormgeven.
   We hebben daarbij ook gekeken naar verbeterpunten om de communicatie    met gemeente Koggenland meer gestroomlijnd te laten verlopen.
   Inmiddels is er een ervaren opbouwwerker Welzijn en Zorg bij de gemeente aangesteld 
   die de contacten met de verschillende dorpsraden in de gemeente zal onderhouden.    We gaan binnenkort met hem in gesprek.

* We hadden een gesprek met burgemeester Mr. M,  Bonsen-Lemmers
   waarbij is overeengekomen dat de Dorpsraad de “ogen en oren” zijn van Spierdijk.
   Voorwaarde is dat de raad wordt gevoed door de dorpsbewoners.

* We zijn op 7 oktober naar de informatiebijeenkomst over de huisartsenzorg in Koggenland geweest.

* De formele oprichting  Stichting Dorpsraad Spierdijk bij notaris Appel was 12 januari. Vanuit de gemeente is een budget beschikbaar gesteld.

* We hebben op informele basis gesproken met een deel van de fractie van de  VVD.

* Afgelopen vrijdag hebben we een gesprek gehad met vertegenwoordigers van CPO Spierland
   en wethouder Rosalien van Dolder (Ruimtelijke Ordening) over de 3e fase Spierland.
   De wethouder heeft aangegeven mogelijkheden te onderzoeken om de 3e fase naar voren te halen.

* We hebben gesproken met leden van de Doe-teams “Groen”, “Voorzieningen” en “Sport en Recreatie”.
   Waar kunnen we verder mee en waar kunnen we van leren voor de toekomst?
   Een succes van doeners Ger Floris , Hans Blaauw en Ronald Groot (zie foto) is de realisatie van
   De fietsbrug tussen de Wezenweid en het fietspad van de  Braken.
   Hierdoor is de lastige oversteek bij de rotonde voor fietsers niet meer nodig.