Archief

Update Wezenweid Mei 2022

Even een update:
Na overleg van Ger Floris en Rene Otter van de Gemeente, is de Wezenweid weer een stukje mooier geworden.

Het officiële fietsbord is geplaatst en de struiken zijn aangeplant.

Februari 2022: Aanpassing van groen aan de Wezenweid

Klacht

Hinderlijke lichtschimmen van auto’s die de rotonde passeren.

De klacht kwam vanuit bewoners van de Wezenweid.

Oplossing

Doe-team Groen heeft met de Gemeente overleg gevoerd en zijn samen tot een oplossing gekomen.
Het hoekje groen aan de Wezenweid gaat de gemeente dit voorjaar inplanten. Hun idee is om een zogenaamd vogelbosje te creëren, bestaande uit groenblijvende en bladverliezende heesters. Dit houdt voldoende het licht tegen vanaf de rotonde en heeft ook een belangrijke ecologische waarde voor vogels, zoogdieren etc.
Tevens zal bij de aanleg gekeken worden naar Drainage verbetering.