Nieuws

Opgehaalde vragen bewonersavond Spierdijk

 Spierdijk 20 Oktober

Eerste bijeenkomst met de Dorpsraad succesvol verlopen

 Spierdijk 20 Oktober

Twee weken geleden hadden we onze eerste dorpsbijeenkomst in de Mantel. De bezoekers werden welkom geheten met koffie en speculaas die door Ellen Borst en Rob Stuijt waren verzorgd.  Het was fijn om te zien dat er naast veel bekende gezichten ook “nieuwe” Spierdijkers uit Spierland aanwezig waren. Vanuit de gemeente waren burgemeester Monique Bonsen, wethouder Marian van Kampen, projectleider Spierland Ton de Joode en gebiedsregisseur Nop van Warmerdam uitgenodigd om informatie te verstrekken, in gesprek te gaan en vragen op te halen.

Na introductie van de Dorpsraad vertelde burgemeester Bonsen over participatie, communicatie en verwachtingen over en weer. Nop van Warmerdam vertelde over zijn rol als gebiedsregisseur en over Doe-teams. Ton de Joode vertelde specifiek over de werkwijze en procedures ten aanzien van het dorpspark.

Bij het kort bespreken van de uitslagen van de enquête (staat op de site) hebben we het dorpspark als focus gekozen. Het mooie was dat de ideeën uit de enquête konden worden doorgespeeld aan Doe-team Groen. Dit zijn Ger Floris en Marco Hollenberg. Zij zijn met alle ideeën naar fa. Scholtens gegaan. Doe-team Groen heeft mee mogen beslissen over het ontwerp van het dorpspark. Bij het gesprek met Scholtens waren Nop van Warmerdam en Ton de Joode ook aanwezig.

Na de pauze konden de deelnemers via een zgn. “Carrousel” in drie verschillende rondes aan tafel  zitten bij achtereenvolgens Marian van Kampen, Nop van Warmerdam samen met Ton de Joode en bij ons als Dorpsraad. Er kon informatie worden opgehaald en er was de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan.

Tijdens de avond kregen de aanwezigen de mogelijkheid om vragen mee te geven aan Marian van Kampen als vertegenwoordiger van B&W. Nop van Warmerdam zorgt ervoor dat de vragen binnen de gemeente op de goede plek komen. Wij, als Dorpsraad, hebben structureel overleg met Nop en zullen hem dan bevragen over het antwoord op de gestelde vragen.

Tenslotte hebben we als Dorpsraad Tops en Tips gevraagd en ruimschoots gekregen. Daarvoor nogmaals hartelijk dank. Daarmee hebben we extra motivatie en inspiratie gekregen om aan een dergelijke avond een vervolg te gaan geven. We hopen u en anderen te ontmoeten. Ook hopen we dat we na verloop van tijd extra handjes voor de Dorpsraad krijgen, zodat we slagvaardiger kunnen zijn en dus meer voor ons mooie dorp kunnen betekenen. Een snuffelstage behoort tot de mogelijkheden.

 

Update Wezenweid Mei 2022