Samen sterk voor het

   mooie Spierdijk!

Dorpsraad nuttig, nodig of juist niet ? niet?                                                                 

Vorige maand heeft er een stuk gestaan in de krant over de functie van Dorpsraden.
Een Dorpsraad kan zaken die in het dorp spelen onder de aandacht van de politiek brengen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld woningbouw, verkeersveiligheid of voorzieningen.    Er zijn vele verenigingen die voor het belang van hun doelgroep actief zijn. Maar er zijn soms zaken die via andere wegen bewandeld kunnen worden.
Noem straatverlichting, los liggende tegels, een onvoltooide bouwstraat, sportattributen en andere zaken. In de krant werd gesproken over de invloed van een dorpsraad richting de politiek. Als Dorpsraad kun je belangrijk zijn om de mening vanuit het dorp richting gemeente en eventueel landelijke politiek naar voren te brengen. Met de lokale politiek gaat het vaak vlotter dan de landelijke. Het is soms de weg van de lange adem.

Om als Dorpsraad goed te kunnen functioneren heb je mensen nodig die daar haar steentje aan willen bijdragen. Nu is het net als in verenigingen dat mensen komen en na een periode ook weer gaan. Dit is nu in onze dorpsraad ook gaande. José en Erie stoppen er op korte termijn mee.

De Dorpsraad is een stichting die functioneert door vrijwilligers. Nu zijn er dus nieuwe mensen nodig om hiermee verder te kunnen. Heb je zin om deel te nemen aan de leefbaarheid in Spierdijk kan je je aanmelden via onze site. Vindt u het belangrijk dat er een Dorpsraad blijft in Spierdijk,
meldt u zich dan aan!  https://www.dorpsraad-spierdijk.nl 
Zo proberen we met zijn allen ons dorp vitaal te houden.
Ik hoop te horen wat jullie er als Spierdijkers van vinden.

Cor de Boer,  Secretaris Dorpsraad Spierdijk.            

Spierdijk 
is een dorp in de gemeente Koggenland,
in de regio West-Friesland 
in de Nederlandse provincie Noord-Holland.
Het dorp heeft 1.455 inwoners (2021).
Onder de oudere generatie wordt nog Westfries dialect gesproken.

Het dorp is gelegen tussen Heerhugowaard en Hoorn 
en wordt omringd door de dorpen De Goorn, Wogmeer,
Zuidermeer, Bobeldijk en Berkhout.
Onder deze plaats valt ook de buurtschap Noord-Spierdijk
dat gelegen is in het verlengde van het dorp.
Aan de andere kant van het dorp is Zuid-Spierdijk gelegen,
een groot deel daarvan wordt vaak ook tot Spierdijk gerekend,
het meest zuidelijke gedeelte valt onder De Goorn.