Doelstelling

De Dorpsraad stelt zich tot doel de algemene belangen van het dorp en zijn inwoners te behartigen. De dorpsraad is niet politiek gebonden en is een aanspreekpunt voor alle inwoners.

Als dorpsraad zullen we proberen zo goed mogelijk de onderwerpen die leven binnen het dorp, onder de aandacht te brengen daar waar verandering en/of aanpassing plaats kan vinden.

Dit doen we door de schakel te zijn tussen bewoners, gemeente en eventuele andere instanties die met ons dorp te maken hebben.

Door onze oren en ogen zo goed mogelijk open te houden én open te staan voor tips en opmerkingen van onze dorpsbewoners, proberen we het wonen in Spierdijk zo aangenaam mogelijk te maken.